พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ประจำวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

ประวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 

ประจำวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 12ธันวาคม 2563

ประวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 

 ประจำวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

 ประจำวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

 ประจำวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

 ประวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

 ประจำวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 

 ประจำวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

 ประจำวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

 ประจำวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

 ประจำวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

 ประวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

 ประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 

 ประจำวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

  ประจำวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563