พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

ประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563

ประจำวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

ประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

 ประจำวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

ประจำวันพุธที่ 16 กันยายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

ประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

 ประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

ประจำวันพุธที่ 30 กันยายน 2563