พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ปรจำวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ประจำวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563

ปรจำวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563

ประจำวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

ประจำวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

ประจำวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

ประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

ประจำวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563