พัสดุ ครุภัณฑ์

งบประมาณและการจัดซื้อ

ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

ประจำวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ประจำวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

ประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563